Danh mục dịch vụ

Tin tức nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến

BÁO CÁO DU HỌC HẰNG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC 

Báo cáo chung tình hình hoạt động tư vấn du học giai đoạn từ 2021-2023

File: BÁO CÁO CHUNG.pdf

Giai đoạn 2021

File: BÁO CÁO DU HỌC 2021.pdf

Giai đoạn 2022

File: BÁO CÁO DU HỌC 2022.pdf

Giai đoạn 2023

File: BÁO CÁO DU HỌC 2023.pdf

CHAT VỚI CHÚNG TÔI