Danh mục dịch vụ

Tin tức nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Số ký hiệu: 46/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành: 21-04-2017

Ngày có hiệu lực: 21-04-2017

Loại văn bản: Nghị định

Cơ quan ban hành: Chính phủ

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=189520

CHAT VỚI CHÚNG TÔI